2.4. Права осіб, що надають допомогу в сфері охорони здоров’я
Право на захист приватного життя і репутації


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Телефон головного лікаря закладу охорони здоров’я прослуховується без попереднього дозволу уповноважених органів, як цього вимагається за законом.

Лікар, який подав цивільний позов проти лікарні за незаконне звільнення, дізнається, що без його відома його кореспонденцію регулярно перехоплюють і перечитують.

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 17 МПГПП:

  1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію.

  2. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань.

Загальний коментар КПЛ № 16 про право на приватне життя

Стаття 19 (ч. 3) МПГПП:

Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі обов’язки й особливу відповідальність. Воно може бути, відповідно, пов’язане з певними обмеженнями, які однак мають встановлюватися законом і бути необхідними:

a) для поваги прав і репутації інших осіб;

b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я
чи моральності населення.

186 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 16, 4 серпня 1988 р.

187 Там само, § 8.

188 Там само, § 10.

189 Там само, § 8; КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Зімбабве, 1998 р. (CCPR/C/79/Add.89).

190 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини: Польща, 1999 р. (CCPR/C/79/ Add.10). Див. також: КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Лесото, 1999 р. (CCPR/C/79/Add.106).

191 КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 16, § 8.

192 Ай. П. проти Фінляндії (450/91); С. Джозеф, Дж. Шульц і М. Кестан. МПГПП, 494.

193 С. Джозеф, Дж. Шульц і М. Кестан. МПГПП, 494.

194 КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Португалія, 2003 р. (CCPR/CO/78/PRT).