2.4. Права осіб, що надають допомогу в сфері охорони здоров’я
Право на працю


ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

Усіх іноземних працівників-мігрантів з країни Х, включаючи декількох лікарів і медичних сестер, у пришвидшеному порядку висилають з країни після розірвання дипломатичних відносин між країнами внаслідок торгового спору.

Медпрацівники-жінки часто піддаються сексуальним домаганням з боку персоналу, але заходів щодо припинення домагань не вживається. Відсутні установлені норми робочого часу для медичного персоналу, якому нерідко доводиться працювати понад 80 годин на тиждень

НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Загальні стандарти

Стаття 23 (ч. 1) ЗДПЛ:

Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Стаття 6 (ч. 1) МПЕСКП:

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право на працю, яке включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки для забезпечення цього права.

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (КЛВФРД)

Стаття 11 Декларації ООН про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основні свободи (Декларація ООН про правозахисників)95:

Кожна людина, індивідуально і спільно з іншими, має право на законній підставі займатися своїм видом діяльності чи працювати за професією. Кожен, хто за видом своєї діяльності може впливати на людську гідність, права людини й основні свободи інших осіб, повинен поважати ці права і свободи та дотримуватися відповідних національних і міжнародних стандартів поведінки чи етики, які пов’язані з родом занять чи професією.

Норми законодавства, що стосуються жінок

Стаття 11 (ч. 1) КЛВФДЖ: 

Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, з тим щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок рівні права, зокрема:
а) право на працю як невід’ємне право всіх людей;…
с) право на вільний вибір професії чи роду роботи, на просування на службі та гарантію зайнятості, а також на користування всіма пільгами і умовами роботи, на одержання професійної підготовки та перепідготовки, включаючи учнівство, професійну підготовку підвищеного рівня та регулярну підготовку.

Норми законодавства, що стосуються працівників-мігрантів

Стаття 51 МКМ:

Працівники-мігранти, яким у державі роботи за наймом не дозволено вільно обирати для себе оплачувану діяльність, не вважаються такими, що не мають законного статусу й не позбавляються дозволу на проживання лише внаслідок припинення їх діяльності, що винагороджується, до закінчення терміну дії дозволу на роботу, за винятком тих випадків, коли в дозволі проживання спеціально обумовлено конкретну винагороду за діяльність, для заняття якою їх було допущено. Такі працівники-мігранти мають право на пошуки іншої роботи за наймом, участь у програмах громадських робіт і перепідготовку протягом чинності їх дозволу на роботу, що залишився, з урахуванням тих умов чи обмежень, які обумовлені в дозволі на роботу.

90 КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Лівійська Арабська Джамахірія, 1997 р. (E/1998/22).

91 КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії, 1997 р. (Е/1998/22). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Україна, 1995 р. (E/1996/22).

92 КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Соломонові Острови, 1999 р. (E/2000/22).

93 КЛРД. Прикінцеві зауваги Комітету з ліквідації всіх форм расової дискримінації: Польща, 1997 р. (A/52/18). Див. також: КЛРД. Прикінцеві зауваги Комітету з лік- відації всіх форм расової дискримінації: Норвегія, 1994 р. (A/49/18); Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії, 1991р. (A/46/18); Ізраїль, 1998 р. (A/53/18); Нідерланди, 1998 р. (A/53/18); Ліван, 1998 р. (A/53/18); Азербайджан, 1999 р. (A/54/18); Данія, 2000 р. (A/55/18); Латвія, 2003 р. (A/58/18); Ісландія, 2005 р. (A/60/18); Туркменістан, 2005 р. (A/60/18).

94 КЛРД. Висновки у справі B. M. S. проти Австралії, 1996 р. (C/54/D/8/1996); Процедурні рішення, 1999 р. (А/54/18).

95 Декларація ООН про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основні свободи (Декларація ООН про правозахисників), 9 грудня 1998 р. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 53/144.