22.07.2020

21 липня Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)"

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1

Законопроект розроблялося понад 6 років за експертної підтримки ПРООН, ВООЗ, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України на базі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.  

Законом докорінно змінюється система патентної правової охорони в сфері медицини і фармації. Віднині в Україні патентуватимуться лише інноваційні лікарські засоби. Як і в решті країн Європи з під патентної монополії вийшли способи і методі лікування, діагностики, хірургічних втручань.

Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики брав активну участь у експертизі Закону. Національна асоціація адвокатів України підтримала Патенту реформу на засадах пріоритету прав пацієнтів на життя, здоров'я та доступ до найновіших досягнень e сфері медицини.