23.01.2023

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ТА ЗАПРОШЕННЯ

Вельмишановні колеги!

Від себе особисто і своїх співробітників маю честь і приємність запросити Вас і Ваших колег до участі в святі медичного права! Будемо раді кожному і кожній, хто зможе долучитись у такий непростий час і розділить з нами радісну подію!

 

24 квітня 2023 р. кафедра медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького спільно з Комітетом медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України за підтримки ГО «Фундація медичного права та біоетики України» проводитиме науково-практичну конференцію на тему «Медичне право України: сучасні досягнення та перспективи розвитку», присвячену 10-річчю з дня створення першої в Україні кафедри медичного права.

Мета заходу: відзначити ювілейну дату з нагоди створення кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, висвітлити історію успіху діяльності та долученість кафедри до розвитку науки медичного права в Україні та за кордоном, обговорити актуальні питання медичного права та національні напрями його розвитку.

Захід відбуватиметься в онлайн форматі на платформі zoom. Початок заходу о 15.00 год. Передбачено традиційний конференційний формат.

До участі в заході запрошуються представники медичної і правової доктрини та практики, сферою професійного інтересу яких є медичне право, фармацевтичне право, біоетика, правове забезпечення системи охорони здоров’я, органів влади, громадських об’єднань, студентство, засоби масової інформації.

 

Основні тематичні напрями конференції:

1. Історія медичного права України.

2. Порівняльне медичне право.

3. Медичне право в освіті: новітні тренди.

4. Цифрова охорона здоров’я.

5. Наномедицина і права людини.

6. Сучасні технології в медицині (роботизована медицина, блокчейн, персоналізована медицина тощо): межі дотримання прав людини.

7. Стандарти у сфері охорони здоров’я v. індивідуальний підхід до пацієнта: чи можна знайти баланс?

8. Автономність людини у сфері охорони здоров’я.

9. Національні «прецеденти», знакові для царини медичного права.

10.  Міжнародні інструменти як вектор розвитку медичного права в Україні.

 

За результатами роботи заходу буде видано електронний збірник статей. Статті до збірника повинні бути подані на електронну адресу prlawlab@ukr.net не пізніше 01 квітня 2023 р. з дотриманням таких вимог:

 

Вимоги до оформлення статей

Ø Стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена. Прошу врахувати, що стаття не буде піддаватись літературному редагуванню видавцями, а тому повинна бути надіслана після літературного редагування.

Ø Увага! Тематика статей повинна відповідати темі наукових читань. За інших обставин, на жаль, статті оргкомітетом розглядатись не будуть, а, відповідно, й публікуватись.

Ø Обсяг – 5-8 стор., текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal

Ø Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);

Ø Другий – місце праці та посада, науковий ступінь та вчене звання;

Ø Третій – назва статті;

Ø Далі йде текст статті з абзацним відступом 1,25 см;

Ø Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;

Ø Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;

Ø Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до вимог Ванкувер Стилю або Стилю Оксфордського Університету для цитування юридичних документів. З вимогами до Стилів Ви можете ознайомитись у Методичних рекомендаціях «Міжнародні Стилі цитування та посилання в наукових роботах». К. 2016. Документ розміщено за покликанням: https://medlaw-journal.com/index.php/journal/about/submissions

 

Зразок оформлення статті

Терешко Христина Ярославівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри медичного права ФПДО

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:

ПРОБЛЕМИ ТА НОРМАТИВНІ ГАРАНТІЇ

У системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності людини і громадянина важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу [...текст доповіді...]

 

Використані джерела

1.     Медичне право: підручник / За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Б. Булеца, д.ю.н., доц. М.В. Менджул. – Ужгород.: ТОВ «РІК-У», 2021. – 720 с.

 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення матеріалу, який підготовлений та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

 

Участь у заході безоплатна. Електронний збірник статей буде розміщено у вільному доступі на сайтах та електронних сторінках партнерів заходу, а всі автори отримають покликання на нього.

 

Для участі в заході Вам необхідно зареєструватись за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewaVYzyOOiQselUfYfKWzlETgsngZEn3pa5ZNFOQ8mk6wDZQ/viewform?usp=sf_link  

 

Реєстрація буде відкрита до 18.00 год. 17 квітня 2023 р. Усім учасникам буде надіслано запрошення із zoom покликанням на захід і детальну програму заходу.

 

Для додаткової інформації просимо звертатись:

Голова оргкомітету Сенюта Ірина (0676707033);

Контактна особа Терешко Христина (0677313035).

Будемо щиро раді бачити Вас на заході!

З повагою і надією на співпрацю,

оргкомітет