RSSВерсія для друку
На українську медичну науку чекають радикальні зміни вже у 2019 році
13.03.2019

У 2019 р. відбудеться перехід допринципово нового фінансування медичної науки в Україні. Замість фінансування ставок здійснюватиметься цільове фінансування інноваційних наукових проектів. Це дозволить розкрити і підтримати справжній потенціал української медичної науки.

Фінансування науки виходить на грантовий принцип

Для інтеграції української науки у світовий дослідницький простір та для ефективного використання ресурсів фінансування медична наука переходить на грантовий принцип, за яким відбиратимуться найсильніші заявки дослідницьких команд, а проекти будуть орієнтовані на конкретний результат.

Буде проведено реорганізацію наукових установ та закладів

З метою переходу на нову систему фінансування установи та заклади, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, до 31 серпня 2019 р. проведуть реорганізацію. Відбір та фінансування наукових проектів здійснюватиме Національний фонд досліджень — незалежний цільовий державний фонд, основною метою якого є підтримка наукових досліджень та розробок.

Про Національний фонд досліджень

Статус фонду чітко окреслений статтею 49 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII (зі змінами)

У ній йдеться про те, що:

1. Національний фонд досліджень України утворюється з метою стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, реалізації єдиної державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності в межах його повноважень, розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграції до світової дослідницької інфраструктури, сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, вищими навчальними закладами та представниками реального сектора економіки і сфери послуг, сприяння міжнародному обміну інформацією та вченими, сприяння діяльності, спрямованій на залучення учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності, сприяння виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом організації конкурсів за запитом відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи інших замовників, за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади або замовниками відповідних коштів, популяризації наукової та науково-технічної діяльності.

Національний фонд досліджень України проводить оцінку якості та результативності виконання підтриманих ним проектів, створює і підтримує базу даних наукових розробок та досліджень, що ним фінансувалися.

2. Національний фонд досліджень України є державною бюджетною установою, основним завданням якої є грантова підтримка:

а) фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

б) прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

3. Національний фонд досліджень України є юридичною особою, що утворена Кабінетом Міністрів України.

Національний фонд досліджень України має самостійний баланс, свою печатку і штамп.

4. Положення про Національний фонд досліджень України, а також зміни до нього розробляються наглядовою радою Національного фонду досліджень України та затверджується Кабінетом Міністрів України.

У своїй діяльності Національний фонд досліджень України керується законами України, своїм положенням, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами України.

Джерело...

17.09.2019.

Сьогодні в Україні вперше відзначається День безпеки пацієнтів

Сьогодні в Україні вперше відзначається День безпеки...
14.09.2019.

Естонія підтримує зміни в охороні здоров’я в Україні: результати закритої зустрічі

13 вересня відбулася закрита зустріч Президентки...
06.09.2019.

Міністр зустрілась з керівниками департаментів та управлінь охорони здоров’я з усієї України

Представники структурних підрозділів обласних ...
11.09.2019.

Актуальні питання клінічної та виробничої трансфузіології

12-13 вересня 2019 р. у м. Харкові відбудеться...
03.09.2019.

Міжнародний круглий стіл «Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках»

22 листопада 2019 р. у м. Києві Комітет медичного...