14.04.2023

Презентовано проєкт Рамки цифрових компетентностей працівників сфери охорони здоров’я. Цей документ містить детальний опис та структуру цифрових компетентностей для працівників охорони здоровʼя, що визначають обсяг знань, умінь і практичних навичок, ставлень, необхідних для ефективного використання в роботі сучасних досягнень інформаційних технологій та успішної цифрової трансформації системи охорони здоровʼя в Україні.

Документ призначено для:  

  • посадових осіб, які формують державну політику в сфері охорони здоров’я на різних рівнях; 
  • розробників професійних стандартів та кваліфікаційних характеристик; 
  • укладачів навчальних програм закладів медичної освіти та підвищення кваліфікації працівників сфери охорони здоров’я;
  • керівників ЗОЗ; 
  • працівників відділів кадрів; 
  • членів атестаційних комісій;
  • усіх працівників охорони здоров’я.