24.07.2020

23 липня 2020 відбулось усне провадження у конституційному провадженні у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (справа №1-157/2018).

Предметом конституційного контролю є конституційне подання щодо конституційності Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», що належить до сфери медичного обслуговування, який став доленосним і змінив державницький підхід до фінансування охорони здоров’я, ставши законодавчим фундаментом для медичної реформи в Україні.

Ірина Сенюта як залучений учасник конституційного провадження здійснювала підготовку науково-практичного висновку та виступала як експерт на пленарному засіданні.

«Враховуючи, зокрема, позицію Конституційного Суду України, висвітлену в рішенні від 01.06.2016 (від 1 червня 2016 № 2-рп/2016): обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно Конституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права, вважаємо, зазначила Ірина Сенюта, що Закон №2168-VIII звужує зміст й обсяг конституційного права на медичну допомогу з гарантією безоплатності, проте таке звуження не призводить до порушення його сутності, адже закон гарантує безоплатний обсяг медичної допомоги крізь призму програми медичних гарантій. Програма медичних гарантій може бути лише одним з інструментів, що додатково потребує функціонування й інших інструментів, аби забезпечити конституційну вимогу повноти надання медичної допомоги безоплатно (додатково, приміром, обов’язкове державне медичне страхування, медична субсидія, що вже гарантована), а відтак, не допускати звуження змісту та обсягу конституційного права, закріпленого в ч. 3 ст. 49 Основного Закону України».

 

Із відеотрансляцією засідання Ви зможете ознайомитись на посиланням:

http://sv1.ccu.gov.ua/video_ccu/ksu_23_07_2020_1.mp4

http://sv1.ccu.gov.ua/video_ccu/ksu_23_07_2020_2.mp4

http://sv1.ccu.gov.ua/video_ccu/ksu_23_07_2020_3.mp4

http://sv1.ccu.gov.ua/video_ccu/ksu_23_07_2020.mp4