RSSВерсія для друку
Автономізація: відповіді на поширені питання
04.12.2017

Питання – відповіді щодо перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

1. Якщо припиняється ЗОЗ і утворюється новий, то певний час буде відсутня ліцензія на медичну практику та роботу з прекурсорами та наркотичними препаратами. Як бути без ліцензії?

Ліцензія на медичну практику, ліцензія на роботу з наркотичними речовинами та прекурсорами має бути отримана наново протягом трьох місяців з моменту реєстрації нової юридичної особи внаслідок реорганізації.

Протягом цього строку, стара ліцензія зберігає свою силу.

(Пункт 4 статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Готуються зміни до Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики». Проектом спрощується процедура отримання ліцензії у випадку зміни організаційно-правової форми ліцензіата.

2. Якщо припиняється ЗОЗ і утворюється новий, то перша акредитація можлива лише через 2 роки, тому до цього часу висновки судово-медичних і наркологічних експертиз будуть вважатися недійсними.

Акредитація проводиться через 2 роки після створення нового суб’єкта.

У випадку наявності вимоги щодо зазначення акредитаційного сертифіката у певних формах документації, необхідно зазначати, що ліцензія на здійснення медичної практики отримана менш ніж два роки тому, а тому акредитація ЗОЗ не проводилась.

Відсутність акредитаційного сертифіката може обмежити заклад у здійсненні певних видів діяльності, де прямо передбачено наявність окремої категорії закладу, зокрема у проведенні медичних оглядів працівників певних категорій.

Обмеження для надання висновків судово-медичних і наркологічних експертиз у випадку відсутності акредитаційного сертифіката у нормативних актах, які регламентують надання вказаних висновків - відсутні.

Відповідно до проекту закону Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення (№6327) “Заклади охорони здоров’я можуть добровільно проходити акредитацію в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”

3. Передавальний акт. Хто кому передає майно? В більшості прийнятих обласною радою рішень не визначено, хто буде керівником новостворених підприємств, тому невідомо, хто буде приймати майно та документи згідно з передавальним актом.

Передавальний акт є формальним етапом здійснення реорганізації та засвідчує яке майно передається до правонаступника.

Акт має скласти комісія з припинення, а затвердити Власник. Новоствореним суб’єктом акт не підписується.

(частина 3 статті 107 Цивільного кодексу України)

4. За якими КЕКВ має фінансуватися КНП?

Комунальній некомерційні підприємства фінансуються за КЕКВ:

- 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»;

- 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

(Наказ Міністерства фінансів від 14.02.2017 р. № 135)

5. Який має бути розмір статутного капіталу?

Обмежень щодо розміру статутного капіталу для КНП не встановлено. Власник, який створює ЗОЗ визначає його на власний розсуд.

(Частина 4 статті 78 Господарського кодексу України)

6. Є ризики по переукладенню договорів та проведенню процедур згідно ЗУ «Про публічні закупівлі» у зв’язку з утворенням нового суб’єкта – правонаступника.

Новостворене підприємство є правонаступником установи по всім правам та зобов’язанням (у тому числі і договори), а тому користується тими самими правами та обов’язками як і перетворена установа.

Відповідно ризики відсутні у разі належного оформлення правонаступництва, у тому числі під час проведення процедур закупівлі комунальним закладом в межах Закону України «Про публічні закупівлі».

Проте, з метою впорядкування правовідносин, рекомендується укласти додаткові угоди до договорів з метою зазначення правильного найменування суб’єкта.

(Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.03.2017 на запит 388/2017)

7. За яким КОПФГ має реєструватися новостворене підприємство?

За загальним правилом, суб’єкт має реєструватися за кодом 150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, оскільки КНП є видом комунального підприємства.

Проте, у зв’язку із технічними складнощами в роботі реєстру неприбуткових організацій, установ, виникають проблеми із внесенням відповідних підприємств до реєстру.

А тому, до усунення технічних прогалин необхідно застосовувати код 430 (КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)), з мотивів, що Комунальне підприємство є заклад охорони здоров’я.

8. Можливість отримання медичної субвенції після зміни статусу з КУ в КНП (Зміна з розпорядника на отримувача бюджетних коштів). Як буде фінансуватися в поточному році і як буде фінансуватися після 01.01.2018?

Отримання медичної субвенції можливе та здійснюється через місцевий бюджет за відповідними напрямами видатків за програмно-цільовим методом.

У 2018 році передбачається можливість (закон не набрав сили) оплати медичних послуг населенню централізовано через новоутворений орган – Національну службу здоров’я України за принципом капітації.

В той же час, не забороняється здійснення фінансування із місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом з метою реалізації певних місцевих програм.

Детальніше

11.12.2017.

Більше м'яса та менше вуглеводів: для українців змінено норми харчування

Вперше за 18 років переглянуто добові потреби для...
11.12.2017.

МОЗ стимулюватиме перекваліфікацію лікарів-спеціалістів у сімейних лікарів

Навіть сьогодні розрахунки Міністерства кількості...
11.12.2017.

Система трупної трансплантації може запрацювати в Україні вже з 1 січня 2018 року

На сьогодні, згідно заяві заступника міністра...
08.12.2017.

Тренінг для працівників органів прокуратури з медичного права

7-8 грудня 2017 р. відбувається тренінг для...
29.11.2017.

Наукові обміни від Ukrainian Medical Students' Association

Щоб скористатися пропозицією ви маєте бути учасниками...
29.11.2017.

Стипендія Раймонда Девіса

Стипендія була створена на честі Раймонда Девіса,...