RSSВерсія для друку
Автономізація: відповіді на поширені питання
04.12.2017

Питання – відповіді щодо перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

1. Якщо припиняється ЗОЗ і утворюється новий, то певний час буде відсутня ліцензія на медичну практику та роботу з прекурсорами та наркотичними препаратами. Як бути без ліцензії?

Ліцензія на медичну практику, ліцензія на роботу з наркотичними речовинами та прекурсорами має бути отримана наново протягом трьох місяців з моменту реєстрації нової юридичної особи внаслідок реорганізації.

Протягом цього строку, стара ліцензія зберігає свою силу.

(Пункт 4 статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Готуються зміни до Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики». Проектом спрощується процедура отримання ліцензії у випадку зміни організаційно-правової форми ліцензіата.

2. Якщо припиняється ЗОЗ і утворюється новий, то перша акредитація можлива лише через 2 роки, тому до цього часу висновки судово-медичних і наркологічних експертиз будуть вважатися недійсними.

Акредитація проводиться через 2 роки після створення нового суб’єкта.

У випадку наявності вимоги щодо зазначення акредитаційного сертифіката у певних формах документації, необхідно зазначати, що ліцензія на здійснення медичної практики отримана менш ніж два роки тому, а тому акредитація ЗОЗ не проводилась.

Відсутність акредитаційного сертифіката може обмежити заклад у здійсненні певних видів діяльності, де прямо передбачено наявність окремої категорії закладу, зокрема у проведенні медичних оглядів працівників певних категорій.

Обмеження для надання висновків судово-медичних і наркологічних експертиз у випадку відсутності акредитаційного сертифіката у нормативних актах, які регламентують надання вказаних висновків - відсутні.

Відповідно до проекту закону Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення (№6327) “Заклади охорони здоров’я можуть добровільно проходити акредитацію в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”

3. Передавальний акт. Хто кому передає майно? В більшості прийнятих обласною радою рішень не визначено, хто буде керівником новостворених підприємств, тому невідомо, хто буде приймати майно та документи згідно з передавальним актом.

Передавальний акт є формальним етапом здійснення реорганізації та засвідчує яке майно передається до правонаступника.

Акт має скласти комісія з припинення, а затвердити Власник. Новоствореним суб’єктом акт не підписується.

(частина 3 статті 107 Цивільного кодексу України)

4. За якими КЕКВ має фінансуватися КНП?

Комунальній некомерційні підприємства фінансуються за КЕКВ:

- 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»;

- 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

(Наказ Міністерства фінансів від 14.02.2017 р. № 135)

5. Який має бути розмір статутного капіталу?

Обмежень щодо розміру статутного капіталу для КНП не встановлено. Власник, який створює ЗОЗ визначає його на власний розсуд.

(Частина 4 статті 78 Господарського кодексу України)

6. Є ризики по переукладенню договорів та проведенню процедур згідно ЗУ «Про публічні закупівлі» у зв’язку з утворенням нового суб’єкта – правонаступника.

Новостворене підприємство є правонаступником установи по всім правам та зобов’язанням (у тому числі і договори), а тому користується тими самими правами та обов’язками як і перетворена установа.

Відповідно ризики відсутні у разі належного оформлення правонаступництва, у тому числі під час проведення процедур закупівлі комунальним закладом в межах Закону України «Про публічні закупівлі».

Проте, з метою впорядкування правовідносин, рекомендується укласти додаткові угоди до договорів з метою зазначення правильного найменування суб’єкта.

(Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.03.2017 на запит 388/2017)

7. За яким КОПФГ має реєструватися новостворене підприємство?

За загальним правилом, суб’єкт має реєструватися за кодом 150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, оскільки КНП є видом комунального підприємства.

Проте, у зв’язку із технічними складнощами в роботі реєстру неприбуткових організацій, установ, виникають проблеми із внесенням відповідних підприємств до реєстру.

А тому, до усунення технічних прогалин необхідно застосовувати код 430 (КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)), з мотивів, що Комунальне підприємство є заклад охорони здоров’я.

8. Можливість отримання медичної субвенції після зміни статусу з КУ в КНП (Зміна з розпорядника на отримувача бюджетних коштів). Як буде фінансуватися в поточному році і як буде фінансуватися після 01.01.2018?

Отримання медичної субвенції можливе та здійснюється через місцевий бюджет за відповідними напрямами видатків за програмно-цільовим методом.

У 2018 році передбачається можливість (закон не набрав сили) оплати медичних послуг населенню централізовано через новоутворений орган – Національну службу здоров’я України за принципом капітації.

В той же час, не забороняється здійснення фінансування із місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом з метою реалізації певних місцевих програм.

Детальніше

23.10.2018.

МОЗ: У 2019 році лікарі первинки почнуть виписувати електронні рецепти та лікарняні

У другій половині 2019 року сімейні лікарі, терапевти...
23.10.2018.

Державно-приватне партнерство в охороні здоров’я: питання на часі

Державно-приватне партнерство в охороні здоров’я...
22.10.2018.

НСЗУ: Великі міста фактично не розпочинали реформу первинної ланки

Директор НСЗУ Олег Петренко заявляє, що медзаклади...
10.10.2018.

Форум здоров’я-2018

2 листопада 2018 р. в Києві відбудеться...
05.10.2018.

Науково-практична INTERNET-конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів»

Кафедра економіки та маркетингу Національного...
05.10.2018.

Міжнародна науково-практична конференція «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»

Міжнародна науково-практична конференція «Медичні...