Резолюція Ради безпеки ООН прийнята на 7685 засіданні, 3 травня 2016 року.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмінної емблеми 8 грудня 2005 року (Закон України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмінної емблеми" від 22 жовтня 2009 року)

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру 8 червня 1977 року (Протокол ратифіковано із заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР від 18.08.1989 р.)

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується жертв міжнародних збройних конфліктів 8 червня 1977 року (Протокол ратифіковано із заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР від 18.08.1989 р.)

Женевська конвенція "Про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі" 12 серпня 1949 р. (Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР від 03.07.1954)

Женевська конвенція "Про поводження з військовополоненими" 12 серпня 1949 р. (Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР від 03.07.1954)

Женевська конвенція "Про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях" 12 серпня 1949 р. (Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР від 03.07.1954)

Женевська конвенція "Про захист цивільного населення під час війни" 12 серпня 1949 р. (Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом ПВР УРСР від 03.07.1954)

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Здоров'я населення світу і зовнішня політика». Ухвалена на шістдесят дев'ятій сесії Генеральної Асамблеї ООН 11 грудня 2014 р.