Безперервний професійний розвиток медичних та фармацевтичних працівників

Статут.

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навиків працівників сфери охорони здоров'я під час проходження заходів безперервного професійного розвитку в Громадській організації "Фундація медичного права та біоетики України".

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.